Beleid intimidatie en pesten

De jeugdcommissie van de Rijsbergse Golfclub de Turfvaert heeft in maart 2012 uit handen van de NGF het certificaat Committed to Jeugd uitgereikt gekregen. Dit certificaat toont aan dat we als jeugdcommissie beschikken over een goed jeugdbeleid en een goede jeugdopleiding waarin lessen, trainen en spelen zijn geïntegreerd.

Het certificaat Committed to Jeugd is een bevestiging dat we als golfvereniging onze zaken goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarbij tevens essentieel. We willen ten slotte een situatie scheppen waarin we jonge golfers laten groeien en bloeien. Maatregelen nemen om (seksuele) intimidatie en pesten te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

De komende maanden zal de jeugdcommissie stap voor stap verdere invulling geven aan het beleid (seksuele) intimidatie door middel van de volgende stappen: 

  • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon (VCP);
  • Het maken van een risico analyse;
  • Het maken van omgangsregels;
  • Het besteden van aandacht aan gedragsregels voor begeleiders;
  • Het bepalen hoe om te gaan met het aanstellen van vrijwilligers;
  • Het informeren van de betrokken over het beleid.

We hebben als jeugdcommissie inmiddels invulling geven aan de eerste stap. Vol trots kunnen wij u  mededelen dat we Maria Hamann bereid hebben gevonden om de functie van vertrouwenspersoon op haar te nemen. Maria wordt binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met (seksuele) Intimidatie, pesten of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Zij is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft of die over een concreet incident een gesprek wil. 

Maria Hamann kunt u bereiken middels het e-mail adres: m.hamann@rijsbergsegolfclub.nl en op het telefoonnummer 06-525 24 282.