Committed to Jeugd!
Committed to Jeugd – dat staat bij de RGC De Turfvaert hoog in het vaandel!!

Dus kom maar op Jeugdleden! Wij zijn er klaar voor!

Al vanaf de oprichting van de RGC De Turfvaert staat aandacht voor de opleiding en ontwikkeling van de jeugd hoog aangeschreven. Om die reden hebben vele vrijwilligers de speciale opleidingen voor jeugdcoach gevolgd en heeft de golfclub zich aangesloten bij ‘Committed to Jeugd’, een initiatief van de NGF om de coaching en training van jeugdleden naar een hoger plan te tillen. En uiteraard dient daarbij een professionele Jeugdtrainer bij betrokken te zijn, een zogenaamde PGA Pro.

Het programma is ontwikkeld voor golfclubs met een homecourse en is gebaseerd op een samenwerking tussen vrijwilligers van de club (Jeugdcommissie en Jeugdcoaches) met de golfbaan, een golfprofessional en/of de golfschool.

Al onze Jeugdcoaches hebben de cursus Jeugdcoach niveau 1 gevolgd, waarna zij de Proeve van Bekwaamheid (PvB) met succes hebben behaald. Een PvB bestaat uit een drietal portfolio opdrachten in een werkboek waarbij de bevindingen genoteerd moeten worden. Het volledig ingevulde werkboek wordt vervolgens door een PvB-beoordelaar gecontroleerd en door de Jeugdcommissie van de club ter beoordeling opgestuurd naar de Toetsingscommissie.

Een aantal van onze Jeugdcoaches heeft naast de eerste cursus ook de cursus Talentcoach gevolgd.  Daarna hebben zij examen gedaan door de portfolio opdrachten PvB 2.2 en PvB 2.3 door de Toetsingscommissie te laten beoordelen. Tevens diende er bewijs geleverd te worden dat de kandidaat voldeed aan EGA Handicap 14.0. Indien de portfolio’s als voldoende zijn beoordeeld, ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor de praktijktoets 2.1 (het geven van een training).

De JeugdPro dient een Pro te zijn zoals Gerrit Pasman dat is. Hij kan de training opzetten zoals dat bedoeld is bij het committed to Jeugd format. Op deze manier staan wij met alle Jeugdcoaches en Gerrit klaar voor een optimale begeleiding van onze jeugdleden!