Regels & Tips

Elke 4 jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. De wijzigingen hebben tot doel de regels logischer en duidelijker te maken. In het nieuwe regelboekje, dat begin 2019 is verschenen, staan alle wijzigingen apart vermeld. Op deze pagina van GOLF.NL staan de belangrijkste wijzigingen vermeld.

Verder is er vanaf 2016 een regelwijziging doorgevoerd over het gebruik van afstandsmeters. Tevens geldt er een nieuwe local rule ten aanzien van een bewogen bal op de green.