Jaarlijkse herziening handicap

In 2012 heeft de NGF een nieuwe berekeningsmethode voor de handicapbepaling geïntroduceerd.

Deze methode is een zuivere weergave van de echte handicap. In 2013 heeft de HRc van De Turfvaert deze methode nog niet gevolgd, maar voor 2014 wordt deze methode wel gevolgd.

Wat gebeurt er met mijn handicap aan het einde van het jaar?

Aan het einde van het jaar kan het zijn dat uw handicap door de Handicapcommissie wordt aangepast op basis van ingeleverde scores om te zien dat deze nog overeenkomen met de werkelijke speelsterkte van de speler.

Om de jaarlijkse herziening te kunnen uitvoeren, zijn minimaal 8 handicapscores nodig. Als men minder dan 8 scores in het kalenderjaar heeft ingeleverd, dan worden deze aangevuld met de handicap-scores uit het voorgaande jaar. Ook wordt rekening gehouden met het verschil tussen 9-holes en 18-holesscores. De berekening wordt automatisch door het handicapregistratiesysteem uitgevoerd met voorstellen tot aanpassingen en in- of actieve handicaps.

Het systeem selecteert de spelers van wie de Exact Handicap in aanmerking komt voor aanpassing.

Het systeem berekent het aantal handicappunten verhoging of verlaging en voert de wijziging door.

Wanneer komt uw handicap voor aanpassing in aanmerking?

  • Een speler heeft in het kalenderjaar vier of meer scores maar minder dan acht scores ingeleverd. Samen met de scores van het voorgaande jaar minder dan acht scores ingeleverd.

Geen aanpassing van de handicap. De handicap blijft wel actief.

  • Een speler heeft in het kalenderjaar vier of meer scores ingeleverd maar minder dan acht. De scores worden aangevuld tot acht met scores uit het voorgaande jaar.                                 

Deze handicap kan voor aanpassing in aanmerking komen.

  • Een speler heeft in het kalenderjaar acht of meer scores ingeleverd.                                               

Deze handicap kan voor aanpassing in aanmerking komen 

 

De Handicapcommissie kan individuele gevallen onder buitengewone omstandigheden en op grond van goede argumenten aanpassen.  

Heeft u vragen over de aanpassing van uw handicap neem dan gerust contact op met de handicap-commissie bij voorkeur per mail:  hrc@rijsbergsegolfclub.nl

Op uw persoonlijke pagina kunt zien of uw handicap is aangepast.

 

Het doel van de jaarlijkse herziening is dat de speler een handicap heeft, die bij zijn werkelijke speelsterkte past.