Lidmaatschappen

De Rijsbergse Golfclub De Turfvaert kent 4 lidmaatschapsvormen. Indien u geen speelrecht heeft bij het Golfpark De Turfvaert, betaalt u bij deelname aan clubactiviteiten tevens een greenfee tarief. Onderstaand een overzicht van de verschillende mogelijkheden: 

Lidsoort Contributie       Omschrijving
Volwaardig lid € 65,00
 • NGF pasje op naam van de Turfvaert
 • Handicapregistratie
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Opfriscursus Regel & Etiquette
 • Deelname mentoring
 • Deelname aan clubactiviteiten, inclusief de competitieve wedstrijden, tegen een (gereduceerd) tarief
 Registratie lid  € 45,00
 • NGF pasje op naam van de Turfvaert
 • Handicapregistratie
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Opfriscursus Regel & Etiquette
 • U kiest om NIET deel te nemen aan verenigingsactiviteiten

 Rabbit lid  

(alleen bestemd voor

de beginnende golfer)

 € 50,00
 • NGF pasje op naam van de Turfvaert
 • Handicapregistratie
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Deelname mentoring
 • Deelname aan clubactiviteiten, inclusief de competitieve wedstrijden, tegen een gereduceerd tarief
 • Theorie- en regelavonden/regelexamen (€ 10.00 per examen)*
 Jeugd lid (t/m 18jr)  € 27,50
 • NGF pasje op naam van de Turfvaert
 • Handicapregistratie
 • Maandelijkse nieuwsbrief
 • Deelname (jeugd)wedstrijden

*Het is alleen mogelijk deel te nemen aan het theorie-examen (onderdeel van het GVB) als u Rabbitlid bent van RGC De Turfvaert.

Voor meer informatie zie uitgebreide toelichting over de lidmaatschapsvormen.