Golf en bridge wedstrijd groot succes

Op maandag 21 maart vierden de 'winter-bridgers' de afsluiting van het seizoen, met een dubbele sportieve prestatie. Eerst speelden zij een wedstrijd over 9 holes in de baan van De Turfvaert, om zich vervolgens met elkaar te meten aan de kaarttafels.

In de winterperiode 2015-2016 werd wekelijks op maandag gebridget door een groot aantal kaartlustigen in de huiskamer van De Turfvaert. Deze periode werd besloten met een gecombineerde golf-bridge wedstrijd die gehouden werd op maandag 21 maart jongstleden. En dat het een prima idee was, bleek uit de opkomst. Maar liefst 22 deelnemers meldden zich aan voor dit sportieve evenement.

Na koffie met gebak ging men de baan in om de krachten te meten over 9 holes. Het was geweldig weer, er heerste een uitstekende ambiance en de prestaties waren dienovereenkomstig. Het behaalde resultaat werd omgezet in een percentagegetal, wat later bij het bridge resultaat werd opgeteld.

Na een goed verzorgde lunch -buitenlucht maakt hongerig- was het tijd om aan de kaarttafels te schuiven. De scores van zes ronden en vier spellen leverden eveneens een percentagegetal op. Na het optellen bleef de volgende eindstand staan:

1. Olga Sips                    108.83 %

2. Dories v.d. Reepe          107.78 %

3. Adje Albers                   107.13 %

Het enthousiasme onder de deelnemers is dermate groot, dat er al een nieuw seizoen in de steigers staat. Wilt u met hen meespelen? Neem dan contact op met Riet de Vries (tel. 076-5015814).