Bestuurswijzigingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jongstleden is afscheid genomen van een tweetal bestuursleden. Adrie Vermunt is gestopt als secretaris en bestuurslid van het eerste uur, Jaco van Peperstraten, heeft na 8 jaar en 3 bestuurstermijnen zijn bestuurswerkzaamheden neergelegd. Jaco blijft als voorzitter van de PR- en Communicatiecommissie nog wel als vrijwillger betrokken bij RGC De Turfvaert. Adrie en Jaco: dank voor jullie inzet !

In dezelfde vergadering zijn Astrid Mulders en Harri van Dun gekozen als nieuw bestuurslid. Astrid gaat het secretariaat voor haar rekening nemen en Harri van Dun is algemeen bestuurslid. Harri is daarnaast nog voorzitter van de Wedstrijdcommissie. Wij wensen Astrid en Harri veel succes en vooral plezier in hun bestuursfunctie. Voor de volledigheid vermelden we dat John Poppelaars is herkozen als bestuurslid. Hij blijft de rol van penningmeester vervullen.

Names het bestuur,

Twan Vissers
Voorzitter