Bij wie moet ik zijn?

Rijsbergse Golfclub De Turfvaert is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met meer dan 1000 leden! Vooral de laatste jaren is het ledenaantal sterk gegroeid. Om al onze leden van dienst te zijn is er vanzelfsprekend het bestuur, maar zijn er ook diverse commissies en vrijwilligers. Middels de website, nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc., proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat er speelt binnen de Golfclub. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u wellicht een vraag heeft die u graag bij het bestuur of bij een commissie wilt neerleggen. Of dat u wilt weten waar we als Golfclub voor staan en waar we naar toe willen. Om deze vragen te beantwoorden, kunt u via het hoofdmenu, onder Clubinfo de volgende informatie vinden:

  • Beleidsplan 2019-2021: informatie over het beleid en de visie van de Golfclub evenals informatie over de diverse commissies en vrijwilligers
  • Organigram & contactpersonen: informatie over de structuur van de Golfclub, de aandachtsgebieden van bestuur en commissies en contactinformatie

Mocht u toch nog een vraag hebben waarvoor u niet direct een contactpersoon vindt, stuur dan een mail naar secretariaat@rijsbergsegolfclub.nl.