Groei, groei en nog eens groei! (Verslag ALV)

Op 31 mei jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats op het Golfpark De Turfvaert. Voorzitter Twan Vissers opende de vergadering met het nog steeds groeiende ledenaantal, in 2015 tot wel 925 leden. Allemaal te danken aan de zeer vruchtbare samenwerking tussen het Golfpark en de Golfclub zelf, de enorme inzet van de vrijwilligers, de diversiteit aan clubactiviteiten en alle gezellige en sportieve leden.

2015 was ook een geslaagd jaar met een onvergetelijk lustrum voor het 5-jarig bestaan inclusief een spetterend eindfeest. De baan is bijna het hele jaar te bespelen geweest met grote dank aan de Greenkeepers. Ze hebben daarvoor zelfs een prijs in de wacht weten te slepen. Er is een nieuw gebouw voor lockers ingericht en meer aandacht voor (lokale) etiketten.

Er werd ook stilgestaan bij het verlies van Theo Sjoukes, (bestuurs)lid van het eerste uur. Hij werd door het bestuur geprezen voor zijn enorme inzet en enthousiasme voor de club al die jaren. In bijzijn van zijn vrouw werd Theo door alle aanwezige leden officieel benoemd tot ere-lid en werd er een mooie bos bloemen aan haar overhandigd.

Vervolgens werd Jack Baarends aangesteld als nieuw algemeen bestuurslid. Hij is ook al van meet af aan bij de club betrokken geweest en brengt zo veel kennis en ervaring mee.

Het jaarverslag gaf weer een positief resultaat, er wordt nu over nagedacht om dit deels te investeren in bijvoorbeeld nieuwe handicarts of andere zaken. Verder zal er gekeken worden waar er in samenwerking met het Golfpark nog verbeteringen tot stand gebracht kunnen worden om zo het spelplezier van de leden nog meer te vergroten.

Vervolgens deed iedere commissie een verslag van het afgelopen jaar:

Jeugdcommissie: Peter Meeuwissen

De interesse voor golfen bij de jeugd in het algemeen is helaas vrij laag, teamsporten zoals voetbal en hockey vormen nog steeds een grote concurrent. Kinderen van ouders of grootouders komen wel vaak mee en worden door hun enthousiast gemaakt. De focus ligt dan ook op het behouden van de huidige jeugd en het binnenhalen van nieuwe jeugdleden via ouders en grootouders die zelf de sport beoefenen. Er wordt zoveel mogelijk gestuurd op een nieuwe handicap, de lessen zijn daarvoor aangepast en ze krijgen meer (individueel) les van de golfpro’s. Zo hebben er inmiddels twee jeugdleden meegedaan aan de Maandmedal en is er een NGF-Jeugdcompetitieteam opgesteld.

Peter roept dan ook alle ouders en grootouders op om hun kinderen een keer mee te nemen naar de golfbaan en hun te laten zien dat golfen een heerlijke en leuke buitensport is.

Handicap- en Regelcommissie: Ad van Zijp

In 2015 zijn er meer dan 3.000 qualifying kaarten ingevuld en gecontroleerd. De HRC-commissie is erg tevreden over hoe de kaarten tegenwoordig worden ingevuld, dat liet de jaren ervoor nog wel eens te wensen over. In 2015 zijn er maar liefst 239 leden geslaagd voor hun GVB, chapeau!

De jaarlijkse inspectie van de golfbaan door de HRC-Commissie had ook weer een positieve uitkomst en de adviezen zijn ter harte genomen door het Golfpark, waarvoor dank.

 Sinds januari 2016 is er een nieuw golfregelsboekje dat wereldwijd toepasbaar is. Het is vertaald door de NGF in heldere en toegankelijke taal voor zowel beginners als doorgewinterde GVB-ers.

Wedstrijdcommissie: Harri van Dun

Het niveau stijgt enorm op NGF-niveau, vorig jaar en ook dit jaar zijn er een aantal NGF-teams eerste geworden. Het begeleiden van de rabbits verloopt succesvol en er zijn weer meer deelnemers aan alle vast ochtenden en periodieke wedstrijden zoals de maandmedal en de D.A.C. Ook de 30Up is een succes waarbij beginners op een toegankelijke manier kunnen wennen aan het wedstrijdelement.

Verder zijn de taken binnen de commissie herverdeeld en ligt de focus onder andere op het duidelijker maken van de regelgeving en zijn er nieuwe draaiboeken voor alle wedstrijden en fun-evenementen opgesteld. Hanneke van Kuick heeft aangegeven te stoppen en de wedstrijdcommissie is dus dringend op zoek naar vervanging.

Pr- en Sponsorcommissie: Jetty van Kooij

Het eerste half jaar begon meteen goed met het promoten van het lustrum dat resulteerde in een enorm geslaagde dag en eindfeest met meer dan 250 feestende leden. Verder is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden: Marla Sculz-Krzyzanowski en John van Steen. De focus heeft het afgelopen half jaar gelegen op een verfrissing van de huisstijl en het meer digitaal communiceren met de leden via de Nieuwsbrief, Website en Facebook. Daarnaast is er een nieuw plan gemaakt voor op maat gemaakte sponsorpakketten. Komend jaar wordt deze lijn voortgezet en wordt er ook gekeken naar het vernieuwen van de huidige website. Jetty van Kooij heeft aangegeven na 4 jaar het stokje over te willen dragen aan iemand anders, dus ook hiervoor wordt er ter vervanging een enthousiaste creatieve duizendpoot en sparringspartner gezocht.

Oftewel, de Rijsbergse Golfclub blijft in alle opzichten groeien, met enorme dank aan alle vrijwilligers!