In memoriam - Theo Sjoukes

Theo Sjoukes - Mede-oprichter, lid van het eerste uur en bestuurslid van Rijsbergse Golfclub De Turfvaert.

Op woensdag 11 mei bereikte ons het droeve bericht dat Theo Sjoukes is overleden. We wisten al geruime tijd dat hij ziek was, maar zijn voortdurend optimisme en zijn steeds vooruit blijven kijken, maakten dat het voor ons soms leek dat we gezamenlijk nog zo veel zouden kunnen ondernemen. Het tekent Theo ten voeten uit. Ondanks zijn ziekte en de soms zware tegenslagen die daarbij hoorden, bleef hij opgewekt en vol interesse voor onze maar vooral zijn golfclub.

Wij verliezen in Theo een krachtige motor, een bestuurlijke sparring-partner en natuurlijk ook een goede vriend en sportieve golfmaat. We zijn blij dat we op gepaste wijze afscheid van hem konden nemen en hem onze waardering hebben kunnen tonen.

Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn vrouw Marja, hun kinderen en kleinkinderen. Mogen zij de kracht en de steun vinden om met dit verlies om te gaan, zodat er ruimte komt voor veel fijne herinneringen, gedachten aan en gesprekken over deze aimabele en bijzondere man.

Namens het bestuur en commissies van Rijsbergse Golfclub De Turfvaert, 

Twan Vissers - Voorzitter