Qualifying kaarten

Beste leden,

Zoals bekend heeft de Handicap en Regelcommissie in 2014 de ingeleverde en geregistreerde qualifyingkaarten intensief gecontroleerd.

Gelukkig zijn we met z’n allen ten opzichte van 2013 de scorekaarten beter gaan invullen. Hoewel er nog veel verbeterd kan worden.

Namelijk, op de 15% ingeleverde kaarten heeft de HRc een mailbericht moeten sturen vanwege een onjuiste invulling.

Voor 2015 hopen we dat alle leden de Q-kaarten conform de NGF-richtlijnen correct blijven invullen.

De HRc. zal in 2015 de Q-kaarten steekproefsgewijs weer controleren en incorrecte

Q-kaarten middels een mailtje aan de betreffende golfer bekend maken.

Het blijft een belangrijk onderdeel van het golfspel, het gaat over sportiviteit oftewel Fair Play.

We vertrouwen op uw medewerking en wensen u een goed en sportief golfjaar toe.

 

HandicapRegelCommissie