Tijdelijke dropping zone hole 7

Bij de vernieuwde hole 7 is een tijdelijke dropping zoneingesteld. Deze tijdelijke dropping zone is de verplichte relief area indien de bal (vanaf de afslagplaats) in de GUR terecht is gekomen. Hier dient de bal, volgens de geldende regels voor het droppen in een dropping zone, gedropt te worden en dient er vanaf die plek verder te worden gespeeld. Er geldt geen strafslag aangezien het gaat om relief nemen voor een bal die in de GUR is terecht gekomen.

Voor een bal die vanaf de afslagplaats in een (water)hindernis - niet zijnde de GUR - terecht is gekomen, gelden de normale regels voor het ontwijken van een dergelijke hindernis. De tijdelijke dropping zone is hiertoe geen optie.  

Het plaatje rechts toont de locatie van de tijdelijke dropping zone. Deze bevindt zich aan het einde van het looppad, dat leidt van de afslagplaats naar het begin van de fairway.