vrijdag de 13e - ongeluksdag??

Voor nogal wat mensen betekent vrijdag de 13e een ongeluksdag. Een dag waarop zij extra alert zijn op allerhande kleine gevaren en ongelukjes. Zo niet voor Wendy van Alphen en Ben Korsmit.

Zij sloegen op deze gedoodverfde vrijdag de 13e allebei een hole-in-one op repectievelijk hole 13 (!!) en hole 3. Zo zie je maar. Bijgelovigheid kan zich ook ten goede keren. Al is het maar door middel van een golfclub en een klein balletje...