Wendy en Ad van Alphen - clubkampioenen Matchplay 2016

13 Holes had Wendy nodig om het clubkampioenschap te behalen. De tegenstander van Ad gooide na hole 17 de handdoek in de ring. Zoon Joris hield het langer spannend. Pas na hole 18 was hij zeker van de 3e plaats bij de heren. Terechte kampioenen, gecompleteerd door Maria Hamann en Clara Verkaart, respectievelijk 2e en 3e bij de dames. Luke Dunn veroverde de 2e plaats bij de heren. De 4e plaatsen werden bezet door Henny van Dun en Lambert van de Wiel. Het was, zeker bij de heren, lange tijd een onbesliste strijd. Maar ook de dames zorgden geregeld voor de nodige spanning in het clubhuis.

Wendy en Ad namen beiden met gepaste trots de wisselbekers in ontvangst en de fraaie beelden van de hand van Maria Hamann. Net als de nummers twee en drie kregen ook zij een waardebon. Uiteraard zorgden de aanwezigen voor een welgemeend applaus voor alle winnaars en werd er uitgebreid over en weer gezoend en op schouders geslagen.

Voorzitter van de Wedstrijdcommissie Harri van Dun onderstreepte het belang van de clubkampioenschappen en riep de leden op om zich volgend jaar in de strijd te mengen. Hij bedankte degenen die zich dit jaar hadden opgegeven alsmede de leden van de wedstrijdcommissie die zich met de organisatie van de wedstrijd hebben belast.

Voor de eerste keer is er tijdens de clubkampioenschappen een live verslag gegeven van de vier finale flights. Daarvoor zorgden vier baanvolgers (Anja, Ellen, Brigitta en Wil) die via whatsapp in directe verbinding stonden met vier telefoonpanelleden (Sylvia, Daniella, Michel en Marla) die de bevindingen op kaartjes noteerden. Er moet deze middag ongetwijfeld een record gevestigd zijn. Er is 4,5 uur gewhatsappt!

De verkregen informatie werd door speaker Marla Szulc-Krzyzanowski gedeeld met de aanwezigen in het clubhuis wat regelmatig tot speculaties en soms zelfs spanning leidde. De scores werden bijgehouden op een scorebord. De aanwezige leden waren zelf ook actief in de supporterswedstrijd, een wedstrijd over 9 holes, in de hoop zelf ook in de prijzen te vallen. Dat lukte Joost Meijers en Ton van Charante die binnenkwamen met 21 punten en werden beloond met een fraai beeldje. Betsy en Marcel Segers brachten elk 18 punten mee en ontvingen allebei een golfhanddoek

Daarna was het tijd voor een goed verzorgde en smakelijke BBQ met natuurlijk veel ambiance vanwege de goede prestaties die door veel leden is neergezet. Daarnaast waren er volop complimenten te horen over de opzet van de middag. Men voelde zich betrokken bij datgene wat zich in de baan afspeelde en de kampioenen-in-spé genoten van de aandacht die dat met zich mee bracht. De roep om dit te herhalen, is dan ook duidelijk gehoord.