Qualifying kaarten

Hiernaast kunt u stap voor stap lezen hoe u uw qualifying kaart registreert. U vindt een uitleg over het lopen van qualifying kaarten om uw Handicap te verlagen of uw GVB/HcP 54 te behalen.

Let op:

  • Indien het boek en/of de kaart niet of niet volledig is ingevuld, dan is de score ongeldig. U wordt via email gewaarschuwd, echter ten hoogste tweemaal en indien er dan nog niet wordt voldaan aan deze minimum vereiste gegevens zal de H&R Cie uw Qualifying rondes voor bepaalde tijd opschorten.
  • U MOET zich vantevoren registreren in het boek en Q-kaart met sticker en nummer meenemen voordat u een ronde speelt. Als uitzondering kan bij een wedstrijd de wedstrijdleiding beslissen om bij een hoge score ( 36+ Stf punten) de deelnemer achteraf toch een Q-kaart te laten invullen.
  • Indien u 18 holes speelt mag u de Q kaart niet voor 9 holes registreren.
  • U mag geen 2 keer 9 holes Q kaarten lopen op 1 dag.
  • Wel mag e op 1 dag 27 (18+9) holes spelen met 2 Q kaarten.
  • Een Q kaart geldt ook niet wanneer de baan is ingekort met 100 (50 bij 9 holes) meter of meer door wintergreens of door onderhoud greens. De baan is dan niet Qualifying.
  • “No return”: dit betekent kaart te laat of niet ingeleverd: uw Q-kaart telt in principe niet mee voor de Handicap registratie. U wordt via E-mail gewaarschuwd, echter ten hoogste tweemaal indien u uw kaart niet of niet op tijd hebt ingeleverd. De H&R Cie zal uw Qualifying rondes voor bepaalde tijd opschorten.
  • De H&R Cie controleert steekproefsgewijs ingeleverde en ingevoerde kaarten. Indien de scores incorrect zijn ingevoerd wordt u via email gewaarschuwd, echter ten hoogste tweemaal. De H&R Cie zal uw Qualifying rondes voor bepaalde tijd opschorten, indien de scores niet juist hebt ingevuld.