Regels & Tips

Elke 4 jaar, bij het verschijnen van het nieuwe regelboekje, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. De wijzigingen hebben tot doel de regels logischer en duidelijker te maken. In het nieuwe regelboekje, dat begin 2016 op papier en online verschijnt, staan alle wijzigingen apart vermeld. Aan de hand van deze brief nemen we de belangrijkste regelwijzigingen alvast met je door. 

Verder is er vanaf 2016 een regelwijziging doorgevoerd over het gebruik van afstandsmeters.

Vanaf 1 januari geldt er een nieuwe local rule ten aanzien van een bewogen bal op de green.