Wijziging EGA Handicap Systeem

Met ingang van 1 januari 2016 wordt het EGA handicap systeem uitgebreid naar handicap 54. Dat betekent dat golfers met een handicap van 37-54 eveneens onder dit systeem vallen. De benaming Clubhandicap op de NGF pas verdwijnt per genoemde datum. In de handicapberekening EGA Handicap 36-54 verandert niets. Dus 1 punt omlaag per stableford punt boven 36 bij 18 of boven 18 bij 9 holes. De handicap kan niet omhoog. Er is dus geen buffer waarbinnen gelopen moet worden om de handicap te behouden. 

Gewijzigde tabel handicap-aanpassing: de NGF heeft met ingang van 2016 een kleine wijziging doorgevoerd in de tabel voor aanpassing van de handicap. Deze wijziging is door de NGF op onvoldoende wijze gecommuniceerd, vandaar dat wij u hier graag op attent maken. De wijziging betreft handicapcategorie 5 (26.5-36.0); voor deze categorie geldt nu ook een verhoging van 0.1, in het geval er niet in de buffer wordt gelopen. Klik hier voor de tabel met bufferzones.

De handicap van elke speler is per 1 januari 2016 actief. Dat betekent dat elke golfer met een handicap aan alle wedstrijden mag meedoen, ongeacht het aantal ingeleverde kaarten. Als gevolg hiervan verdwijnt het sterretje op de NGF pas.

Belangrijk om te weten: vanaf 2016 dient het aantal gespeelde kaarten van dit jaar en vorig jaar te worden bijgehouden. U dient ze dus juist in te vullen aangezien ze via www.ngfhandicap.nl beschikbaar komen voor controle van het minimum aantal kaarten dat vereist wordt voor deelname aan wedstrijden ingeval de wedstrijdcie dat wilt toepassen. De HRcie kan eventueel een handicap aanpassen wanneer geconstateerd wordt dat de speelsterkte niet bij de speler past. Met altijd fair play als uitgangspunt.

REGELWIJZIGINGEN

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboekje, hebben R&A en de USGA enkele golfregels gewijzigd. Het nieuwe regelboekje verschijnt begin 2016 op papier en online. Wijzigingen zijn te verwachten ten aanzien van:

  • Verkeerde score (regel 6-6d verkeerde score voor een hole
  • Lange putters (regel 14-1b verankeren van de club
  • Afstandsmeters (regel 14-3 afstandmeters)