Voortgang World Handicap System (WHS)

Beste Golfer!

Het handicapsysteem maakt golf uniek. Spelers van verschillende niveaus kunnen dankzij hun handicap op gelijke voet met en tegen elkaar spelen. Er zijn veel golfers die plezier beleven aan het verbeteren van hun handicap en daarom is het belangrijk dat er een handicapsysteem is dat iedereen begrijpt en dat voor alle golfers toegankelijk is.
 
In 2021 gaan we in Nederland over op het Wereld Handicap Systeem. Dit nieuwe handicapsysteem zorgt ervoor dat de handicap van alle golfers – waar ook ter wereld – op dezelfde manier wordt berekend. We spelen al met dezelfde regels en dus is het logisch dat er ook één wereldwijd handicapsysteem komt!
 
Met ingang van begin 2021 wordt het nieuwe World Handicap Systeem ingevoerd. De invoering hiervan zal in een tweetal stappen verlopen, waarvan de eerste op 4 januari 2021 ingaat. Dit is terug te lezen op https://www.golf.nl/…/overgangsperiode-naar-het-nieuwe…
 
4 januari -> oud en nieuw handicap zichtbaar
Vanaf 4 januari zal zowel het nieuwe WHS als het oude EGA handicap zichtbaar zijn. Na 4 januari gelopen en ingeleverde scorekaarten worden voor beide handicaps verwerkt. Tot 1 maart is het EGA handicap leidend.
 
1 maart -> WHS handicap definitief
Op 1 maart wordt het WHS handicap definitief. Vanaf dan wordt alleen nog het WHS handicap getoond.
Wat het nieuwe world handicap systeem inhoudt kunt u terugvinden op https://www.rijsbergsegolfclub.nl/world-handicap-system/
 
De Handicap &Regel Commissie heeft voor januari wekelijkse infosessies met Q&A gepland. Hierover volgt later nog een bericht.
Verder heeft de vereniging een handige brochure, waarin je alles wat je over het WHS als golfer moet weten kunt lezen, besteld en ontvangen.
Deze is gratis voor onze leden en verkrijgbaar bij de receptie van het Golfpark.