Activiteiten

We gaan weer beginnen

Er is licht aan de horizon! De maatregelen vanuit de persconferentie van maandag 8  maart, verruimen ook de mogelijkheden bij het golfen. Vanaf 16 maart mag er weer in flights van 4 worden gespeeld. Het bestuur heeft daarom, in overleg met het park, een aantal besluiten genomen die ongetwijfeld veel van onze leden goed zullen doen. Vandaar deze uitgebreide nieuwsbrief. Natuurlijk wachten we met spanning de persconferentie van eind maart af en hopen we dat, met ingang van april, ook het terras op het park weer open mag.

Het bestuur vertrouwt er op dat iedereen de actuele maatregelen en afspraken naleeft. Essentieel is nog steeds dat we groepsvorming moeten voorkomen, zowel voor als na een golfronde. Ook het afstand houden blijft belangrijk.

De belangrijkste zaken op een rijtje:

  • Golfweek: de golfweek van 16 tot en met 21 maart gaat door, in aangepaste vorm: dinsdag spelen de dames, vrijdags de heren en zondags de jeugd. Het park stuurt deze week nog een nieuwsbrief, waarin verdere mededelingen worden gedaan.
  • Wedstrijdkalender: met ingang van woensdag 17 maart gaan de meeste  wedstrijden van de kalender weer door! De wedstrijdkalender kan onderhevig zijn aan wijzigingen, als gevolg van de coronamaatregelen. Het aanmelden gaat via de reguliere digitale weg. Voorlopig zal er nog geen sprake zijn van betaling van wedstrijdbijdrage of een prijsuitreiking. Op de speeldag wordt door de wedstrijdleiding meegedeeld hoe de scorekaarten moeten worden ingeleverd. Zie ook het item “Wedstrijden in de spotlight”, verderop in deze nieuwsbrief.
  • Wedstrijdreglement: de invoering van het World Handicap Systeem heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het wedstrijdreglement. Tevens zijn de regels ten aanzien van de snelheid in de baan enigszins aangescherpt.
  • Qualifying kaarten: in ikgagolfen.nl is het invoeren van een qualifying ronde voorlopig nog niet mogelijk. In de Golf.nl app is dit wel mogelijk. Wij informeren u zodra dit ook in ikgagolfen.nl weer mogelijk is.