World Handicap System

WORLD HANDICAP SYSTEM. 

Op 1 januari 2021 wordt het WHS (World Handicap System) ingevoerd.

Momenteel zijn er wereldwijd 6 handicap systemen, waaronder het bekende EGA handicap systeem, dat in Nederland wordt gehanteerd. De USGA en R&A hebben besloten om 1 wereldwijd systeem te gaan hanteren.
Hoe werkt WHS?

Scores tijdens wedstrijden, hetzij strokeplay, stableford of matchplay, blijven zoals ze nu zijn.

ALLEEN de handicap aanpassing zal op de nieuwe manier plaatsvinden.

Voordat u een qualifying ronde gaat spelen noteert u de volgende gegevens van de handicaptabel.

U neemt de Playing handicap over 18 holes op de tee, waarvan u gaat afslaan. Hierop staan ook de CR (Course Rating) en SR (Slope Rating). ALTIJD de tabel van 18 holes nemen, omdat het aantal holes wordt aangevuld t/m 18, zoals nu ook met Stableford. U noteert deze om later het DAGRESULTAAT uit te rekenen. Het DAGRESULTAAT is belangrijk voor uw handicap verrekening.
Hier een voorbeeld van een scorekaart: Heren Geel De Turfvaert: Playing handicap=25, CR=68,4 en SR=126.

Bij wedstrijden blijven de Bruto Score en Stableford punten gelden, maar voor de Handicap Verrekening wordt de aangepaste bruto score (ook genoemd netto double bogey) gehanteerd. Hoe komt deze score tot stand? In principe is het de score waarbij je net 0 stableford punten hebt op deze hole, dus in voorbeeld: op hole 2 krijgt de speler 2 handicapslagen, dus bij 8 slagen 0 stf punten. Hole 10 ook 2 handicapslagen, dus bij 9 slagen 0 stf punten en bij hole 15 slechts 1 handicapslag, dus bij 6 slagen 0 stf punten. Men kan ook de volgende formule gebruiken: netto double bogey = PAR + 2 + Handicapslagen.

Het dagresultaat wordt als volgt berekend: de Slope Rating voor een standaard baan (113) gedeeld door de Slope Rating van de baan (126) vermenigvuldigd met het verschil tussen de Aangepaste Bruto Score (101) en de Course Rating (68,4). In dit geval is het dagresultaat (113/126)* (101-68,4) = 29,2.

De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. Voor deze 20 rondes worden scores gebruikt vanaf 2016.

Voorbeeld:

De beste 8 dagresultaten van de laatste 20 kaarten zijn geel weergegeven. De handicap van een speler wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden. In dit geval is de handicap 23,3. De nieuwe kaart (groen) komt niet in aanmerking voor een nieuwe handicap.

Een volgende kaart kan veel of weinig of geen invloed hebben, omdat nummer 20 verdwijnt:

  • De speler heeft in een volgende ronde : 18,9. Zijn handicap wordt dan 22,7. Komt wel in beste 8.
  • De speler heeft in een volgende ronde : 22,9. Zijn handicap wordt dan 23,1. Komt wel in beste 8.
  • De speler heeft in een volgende ronde 23,8. Zijn handicap blijft 23,3.Komt wel in beste 8.
  • De speler heeft in een volgende ronde 28,5. Zijn handicap blijft dan 23,3.

Komt niet in beste 8, maar 24,2 komt nu in beste 8. Wij hopen dat het duidelijk is hoe de WHS handicap berekend wordt. Het dagresultaat kunt u zelf ook controleren.

Bij de transitie van het EGA-systeem naar het World Handicap System begint u niet met uw laatste EGA-handicap. De EGA-handicap vervalt en u krijgt uw eerste nieuwe WHS-handicap. Wel is deze handicap berekend op scores uit het verleden (vanaf 2016). Omdat de WHS-handicapberekening anders is kan uw nieuwe WHS-handicap afwijken van uw huidige EGA-handicap.

In volgende Nieuwsbrieven willen we ingaan op:

  • Als er geen of onvoldoende scores van u beschikbaar zijn.
  • De rem op een sterke stijging van je handicap (soft cap en hard cap).
  • Extra naar beneden bij een extreem goed ronde
  • Qualifying scores inleveren over 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 holes.
  • De PCC (Playing Conditions Calculation), die in de plaats komt van de CBA (extra slagen bij heel slecht weer).

Ook willen we graag vragen beantwoorden, die u voor ons heeft. U kunt uw vraag doorgeven via het onderstaande formulier.

Handicap & Regel Commissie

Rijsbergse Golfclub de Turfvaert