Einde lidmaatschap

Opzeggingen dienen uiterlijk vier weken voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
U kunt uw lidmaatschap beëindigen d.m.v. het onderstaande formulier.

Nieuw per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is volgens de Wet van 1 december 2011 over stilzwijgende verlenging en opzegtermijn lidmaatschappen het volgende van toepassing:

  • Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging wordt het lidmaatschap beëindigd tegen het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaats vindt met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  • Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef
Bij voorkeur mobiel nummer