Beginnende golfers

Al sinds het ontstaan van de vereniging in 2009 heeft de club veel aandacht voor beginnende spelers.
We proberen ervoor te zorgen dat onervaren golfers die lessen volgen bij de golfschool zich zo snel mogelijk thuis voelen bij de club en goed op weg worden geholpen
Als een onervaren golfer zich aanmeldt bij de vereniging, kan hij/zij kiezen voor een rabbitlidmaatschap met mentoring.

Hoe is dan de gang van zaken?

Voorlichtingsavond nieuwe leden.

Eén keer per maand , afhankelijk van de instroom van rabbits en nieuwe leden, wordt een voorlichtings-/introductieavond georganiseerd. De mentor-coördinator, samen met een of meerdere leden van de HRC, geeft daar informatie over zaken die van belang zijn voor nieuwe leden.

We laten deze introductie samenvallen met de theorie-avond voor het examen. Dat betekent dus steeds de voorlaatste woensdag van de maand. 

Mentoring

Wat is het mentor-programma? 
Iedere golfer, beginneling of rabbit, die lid is van de golfclub èn lessen volgt bij de golfschool kan in aanmerking komen voor het mentor-programma. Als belangrijke aanvulling op uw lesprogramma heeft een aantal gevorderde golfers zich vrijwillig aangeboden om u tijdens de lesperiode tot en met het behalen van uw GVB/Handicap 54 vertrouwd te maken in de baan met de daarbij geldende regels en etiquette.

Een unieke manier om beginnende golfers te begeleiden naar het GVB/Handicap 54 en ook kennis te maken met de mogelijkheden die de club en het golfpark U bieden.

De mentoren zijn enthousiaste ervaren leden van de golfclub. Zij worden ingezet bij de begeleiding van het stappenplan en het mentoren tijdens de Rabbitwedstrijden.

Het doel is de drempel te verlagen om de baan in te gaan, het zelfvertrouwen te verhogen en het wedstrijdelement op enthousiaste wijze te introduceren.
etiquette in de baan
indien nodig korte uitleg van de golfregels
baanmanagement (de voortgang in de baan t.b.v. de doorstroming)

Probeer het eens, en ervaar hoe leuk mentoring kan zijn!
De voornaamste punten die in de baan aan bod komen, en ook een aantal andere zaken kunt U vinden in het document “Lesitems Mentoring”: