Regels & etiquette

Golf is een sport waarbij u uw eigen scheidsrechter bent. De geest van het golfspel is dat u speelt volgens de golfregels en dat u zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief gedraagt.
Een goede kennis van de regels is dan ook zeker aan te raden en zal de spelvreugde verhogen. De regels leggen niet alleen strafslagen op, de regels kunnen u ook helpen om uit lastige situaties te komen. Wij van de HRC vinden het belangrijk dat de regels correct toegepast worden en helpen onze clubleden graag hierbij, onder andere met antwoorden op regelvragen en het geven van regelavonden.
Maar nog belangrijker dan de golfregels vinden we de etiquette regels.

Veiligheid
Een golfclub en bal kunnen gevaarlijk zijn. De veiligheid in acht nemen is dan ook een van de belangrijkste regels bij het golfen:

– Greenkeeper voor u in de baan? Volg de signalen van de greenkeeper op. Sla nooit af wanneer deze geen signaal heeft gegeven.
– Sla pas af wanneer de mensen voor u voldoende ver weg zijn.
– Let op waar u gaat staan wanneer een medespeler zijn/haar (oefen)swing maakt
– Roep luid FORE!!! wanneer uw bal of die van een medespeler afwijkt en mogelijk een gevaar voor iemand kan opleveren. Ook wanneer u niet goed kunt zien of er iemand staat. Beter één fore teveel, dan één te weinig
– Stop direct met spelen bij onweer of als het signaal hiervoor gegeven wordt (hoorn). Zoek direct het clubhuis of een schuilhut op. Laat uw clubs buiten de schuilhut staan, het beste een stukje ervandaan.
– Volg instructies die zijn aangegeven op de baan: sla bij hole 5 niet af wanneer de flight voor u nog op de tee van hole 6 is.

Zorg voor de baan
Iedereen wil op een mooi onderhouden golfbaan spelen. Laat hem dan ook zo achter voor diegene die na u spelen.

Op de green
– Repareer pitchmarks. Die van uzelf en van andere.
– Haal de bal niet uit de hole door de vlag eruit te trekken.

Bunkers
– Hark de bunker.
– Leg de hark terug op de beugel.
– Loop via de lage kant de bunker in.

Fairways
– Leg uitgeslagen plaggen terug

Gebruik buggy of trolley
– Kijk bij de receptie of gebruik is toegestaan
– Rijd niet over green of de voorgreen
– Rijd niet tussen bunkers en green

Speelsnelheid

Golf is een sport om te ontspannen waarbij u een aantal uren op de baan doorbrengt. Hierbij moeten wachten is niet leuk. Let daarom altijd op uw speelsnelheid en pas die aan indien nodig.

 • Volg altijd de instructies van de Marshall op
 • Wees op tijd bij de afslag
 • Speel ready golf. https://www.golf.nl/readygolf
 • Bereid uw slag voor, waardoor u klaar bent om te slaan als het veilig is om te slaan.
 • Zodra het veilig is om te slaan word u geacht om dit in maximaal 40 seconden te doen.
 • Verlaat de green zo snel mogelijk zodat de spelers achter uw groep naar de green kunnen slaan. Zet uw tas van te voren aan de goede kant van de green zodat u na de hole snel naar de volgende tee kunt lopen. Vul uw score pas in bij de afslag van de volgende hole of onderweg daarna toe.
 • Sla een provisionele bal als uw oorspronkelijke bal mogelijk buiten een hindernis verloren is of out of bounds is. Of kies voor de lokale regel van droppen op de rand van de fairway met 2 strafslagen (zie lokale regels).
 • Houd aansluiting met de flight voor u. Laat spelers achter u altijd door als u te veel afstand verliest op de groep voor u.
 • Kijk altijd mee naar de ballen van uw medespelers, het kan een hoop tijd schelen bij het zoeken.
 • U mag maximaal 3 minuten zoeken (zie definitie regel Lost ball)

Respect voor medespelers

Bij golf wordt verwacht dat u zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief gedraagt.

 • Maak geen geluid wanneer een medespeler in uw flight of een speler in een andere flight gaat slaan
 • Gebruik telefoon: het is ongepast om in de baan een gesprek te voeren met de telefoon. Dit stoort medespelers en ook de flight achter u ivm het speeltempo. Gebruik van een telefoon is wel toegestaan voor:
  • noodgevallen
  • de R&A regel app
  • gebruik van afstand apps (let op, sommige apps kunnen informatie geven welke bij wedstrijden niet is toegestaan)
  • Zorg dat je telefoon op stil staat
 • Op de green:
  • ga niet op de puttinglijn van uw medespeler staan
  • voorkom dat uw schaduw op de in puttinglijn valt

Op overtreding van etiquette regels staat in principe geen straf. Maar bij herhaaldelijk overtreden kan wel besloten worden tot verwijdering uit de wedstrijd of van de golfbaan

Lokale regels

De lokale regels staan tevens vermeld op de scorekaart en op de website van de Turfvaert.
Zoals het woord al zegt, zijn het lokale regels. Speel u op een andere baan, controleer dan ook altijd de scorekaart op de lokale regels voor die baan.

Plaatsen is een tijdelijke regel die van de NGF gedurende de wintermaanden door een golfbaan MAG worden toegepast. Op de Turfvaert is deze regel dan ook alleen van toepassing indien deze expliciet vermeld wordt als tijdelijke regel. Kijk tevoren welke tijdelijke regels van toepassing zijn.

Handige links

Regel app op uw smartphone.
De R&A golfregels zijn te downloaden op je smartphone via de appstore van Apple of Android. Altijd handig om bij je te hebben.

De volledige golfregels zijn ook online te vinden op:
https://www.randa.org/nl-NL/rog/the-rules-of-golf

Meer info over regels:
https://www.golf.nl/zelf-golfen/meer-en-beter-golf/regels-en-handicap