Stappenplan – Jeugdopleiding in detail

In nauw overleg met de jeugdcoaches en de onlangs aangestelde jeugdpro Gerrit Pasman, heeft de Jeugdcommissie een opleiding samengesteld voor 2021 die volledig aansluit bij het ‘Committed to Jeugd’ programma van de NGF. Daarvoor is het complete bestaande opleidingsprogramma tegen het licht gehouden en, daar waar nodig, aangepast. Met name omdat dit vooral in het belang is van de jonge golfer, waardoor deze veilig en met plezier leert golfen. Kijk voor meer informatie op (https://www.golf.nl/ngf/ngf-programmas/jeugd).

De Jeugdopleiding van RGC De Turfvaert biedt het gehele jaar lessen aan de Jeugd. Afgelopen herfst/winter periode zijn om die reden winter lessen geïntroduceerd.  Bij slecht weer kan er binnen les gegeven worden. Er wordt dan voornamelijk getraind op balans, souplesse en kracht. Dit blijkt vaak een beperkende factor voor de huidige generatie jeugd.

Vanaf maart start de zomer golftraining die naadloos aansluit op de wintertraining. De jeugdpro kijkt naar de techniek van de Jeugdleden en schaaft bij, daar waar nodig. De lessen van Gerrit Pasman duren ongeveer een uur. Daarbij wordt steeds teruggegrepen naar de oefeningen en resultaten van eerdere lessen zodat een aaneengesloten geheel ontstaat. Door dit format is de intensiteit en overzichtelijkheid voor de jeugd goed vol te houden.

Elke week staat een les gepland ofwel een activiteit. Hieronder vallen ook de wedstrijden waarin de Jeugdleden hun vorderingen kunnen laten zien in de baan. Zo komen ze elke keer een stap dichter bij het behalen van het GVB. Dit stappenplan staat hieronder verder uitgelegd.

Wanneer alle stappen (labels) zijn doorlopen, volgt het examen voor het GVB en vanaf dat moment mogen de jeugdspelers zelfstandig of met andere golfers de baan in. Natuurlijk laten wij ze dan nog niet los! Ze kunnen nog steeds lessen volgen bij onze Jeugdcoaches en de jeugdpro om hun techniek te verbeteren. Voor de talenten die doorstromen naar de Masters is een Plus Opleiding opgesteld. Zij krijgen een intensievere begeleiding van onze speciale talentcoaches. Deze Plus Opleiding bereidt de betere spelers voor op deelname aan het competitie team om uiteindelijk mee te doen aan de landelijke NGF competitie en clubkampioenschappen.

Het stappenplan

Voor de jeugd tot 14 jaar hebben we het behalen van Handicap 54/GVB in 5 stappen verdeeld; bij elke stap hoort een te behalen taslabel/pasje.
Hieronder staan voor elk taslabel/pasje de vereisten opgenomen. Vanaf niveau Birdie hebben we bij deze vereisten ook ‘de vaardigheid in de baan’ benoemd. Uiteindelijk is dit het doel; dat kinderen zelfstandig, in een goed tempo, rekening houdend met de medespelers in de baan en met respect voor de baan, 9 of 18 holes kunnen golfen.
De vaardigheid in de baan is gedefinieerd voor het spelen vanaf de paarse en lichtblauwe tees en bij Golfbaanpermissie ook vanaf de oranje tee. Indien deze tees niet aanwezig zijn in de baan, kunnen de afstanden van de paarse en lichtblauwe tees natuurlijk ‘vertaald’ worden naar de eigen baan (of Par-3 baan).

Taslabel Par

Lessen en trainingen   

 • Je hebt ongeveer 3 maanden lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de swing.
 • Je kunt met de putter een bal laten rollen over de green.
 • Je kunt een chip maken die een boogje maakt en een stukje doorrolt.
 • Je kunt met een ijzer een bal van de tee slaan en een stuk door de lucht laten vliegen.

Gedragsregels

 • Je beheerst de basisbeginselen van de regels om veilig op en rond de baan te spelen.
  Je kent de term Fore! Je kent de veiligheidsregels op de driving range en de oefenfaciliteiten.
  Je hebt ‘Hole 1’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’.  Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
 • Je weet je weg te vinden op de club (bijv. ballenautomaat, driving range, putting green, tassenloods, clubhuis).
 • Je weet bij wie je moet zijn voor lessen/trainingen en vragen.

Taslabel Birdie

Lessen en trainingen

 • Je hebt ongeveer een half jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van het putten, het chippen en de lange slagen en je hebt veel geoefend.

Vaardigheid testen

 • Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien.
 • Chippen: 5 chipslagen (van totaal 10 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
 • Swing: 3 van de 5 ballen minimaal 50 meter rechtuit (meisjes 35 meter).

Gedragsregels
Je beheerst de basisbeginselen van de regels, en je kunt ze toe passen.

 • Je kunt pitchmarks repareren.
 • Je harkt de bunkers netjes aan.
 • Je weet waar je met je tas/trolley mag lopen en waar je deze neer moet zetten.
 • Je weet dat je niet mag treuzelen op de baan en dat je snellere flights door moet laten (ook als je lang moet zoeken naar een bal).
 • Je speelt sportief en houdt rekening met elkaar, je wacht op elkaar en je helpt elkaar zoeken.
 • Je bent bekend met alle onderdelen die je bij het spelen van een hole kunt tegenkomen: afslagplaats, fairway, green en hindernissen.
 • Je hebt ‘Hole 1 t/m 4’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.

Vaardigheid in de baan

 • Je kunt vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole, met minstens 18 stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
  Je helpt jouw begeleider bij het tellen van je slagen en de begeleider rekent de punten uit. (Par + 4 = 2 punten, Par +5 = 1 punt, Par + 6 = bal oprapen en een 0 noteren).

Taslabel Eagle

Lessen en trainingen

 • Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst de basisbeginselen van alle slagen, en je hebt veel geoefend.

Vaardigheid testen

 • Putten: 3 holes (ca. 5 meter) op putting green in 9 slagen voltooien.
 • Chippen: 5 chipslagen (van totaal 8 slagen) vanaf 15 meter (van het begin van de green) binnen een straal van 10 meter om de hole slaan.
 • Bunker: 2 van de 5 slagen uit de bunker eindigen op de green.
 • Swing: 3 van de 5 slagen zijn recht en minstens 70 meter ver (meisjes 60 meter).

Gedragsregels
Je beheerst de basisbeginselen van de regels en je kunt de (gedrags)regels toepassen bij de volgende onderwerpen:

 • out of bounds (witte paaltjes).
 • waterhindernissen (rode en gele paaltjes).
 • grond in bewerking (GUR, blauwe paaltjes).
 • de green (o.a. putting lijn, vlag, pitchmarks).
 • Je hebt ‘Hole 1 t/m 6’ gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.

Vaardigheid in de baan

Je kunt binnen 2 uur en een kwartier op 9 holes minstens 18 stablefordpunten halen:

 • vanaf de lichtblauwe tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole,
 • of vanaf de paarse tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
 • Je telt zelf je slagen en jouw begeleider helpt je daarbij en rekent de punten samen met jou uit. (Lichtblauwe tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 2 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven. Paarse tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par =1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)

Taslabel Albatros

Lessen en trainingen

 • Je hebt al ruim een jaar lessen van de pro gehad en coachtrainingen gevolgd.

Techniek

 • Je beheerst alle slagen (redelijk), en je hebt veel geoefend.

Gedragsregels

 • Je hebt ‘Hole 1 t/m 9’ goed gelezen van het boek ‘De belangrijkste golfregels voor de jeugd’. Je kent de antwoorden op de testvragen in het boek.
 • Je kunt de regels goed in de praktijk toe passen en hebt het golfregelexamen (zie informatie onderaan) gehaald.

Vaardigheid in de baan

 • Je kunt vanaf de paarse tee, uitgaande van 3 extra slagen per hole, met minstens 18 stablefordpunten binnen 2 uur en een kwartier rondkomen over 9 holes.
 • Of je speelt vanaf de oranje tee, uitgaande van 4 extra slagen per hole.
  Je telt zelf je slagen en checkt dat na elke hole bij je marker. Na afloop reken je zelf de punten uit en je marker rekent dat ook uit, zodat je het kan controleren. (Paarse tee: 3 slagen boven Par per hole = 2 punten, 4 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven. Oranje tee: 4 slagen boven Par per hole = 2 punten, 5 slagen boven Par = 1 punt. Als de bal dan nog niet in de hole is: bal oppakken en 0 punten opschrijven.)

Het Albatross niveau is te vergelijken met Golfbaanpermissie. Golfbaanpermissie wordt uitgegeven door de baaneigenaar op voorspraak van de pro. Voor Golfbaanpermissie kan een pasje aangevraagd worden bij de NGF.

HCP 54

 • Je hebt Taslabel Albatross/NGF-pas Golfbaanpermissie; onderdeel hiervan is het behalen van het golfregelexamen.
 • Je speelt een ronde van 9 holes vanaf de oranje tee. Je speelt vanaf handicap 54 en behaalt minimaal 18 stablefordpunten. De scores worden door een marker genoteerd. Deze marker heeft zelf minimaal handicap 54.

GOLFREGELEXAMEN

Jonge spelers volgen (9) regellessen in de praktijk, waarbij tijdens elke regelles in de praktijk de regelkennis wordt getest. Als een jonge speler alle regellessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als blijkt dat een jonge speler nog niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, dan zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen.   

NGF-PAS EGAHANDICAP 36 / NGF STAP 3

 • De instroomeis voor Stap 3 is een speler met Clubhandicap 54 (GVB).
 • Je speelt vanaf de oranje of rode tee. De uitstroomeis voor Stap 3 is handicap 36 en dat de speler tussen de handicap 40 en 32 kan spelen.
 • Je kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van Par +2. De speler weet aan het einde van de lessen wat een goede basis is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing.

NGF-PAS EGAHANDICAP 28 / NGF STAP 4

 • De instroomeis voor Stap 4 is een speler met handicap 36.
 • Je speelt vanaf de oranje of rode tee. De uitstroomeis voor Stap 4 is handicap 28 en dat de speler tussen de handicap 31 en 24 kan spelen.
 • Je kan kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van 10 holes Par +2 en 8 holes van Par +1.