Clubdocumenten

(Klik op de naam voor het gehele document)

Beleidsplan 2023-2027

Beleidsplan 2023-2027

Eind 2009 is een begin gemaakt met een beleidstraject van onze vereniging. In 2014 en 2019 is daaraan een vervolg gegeven, dat was uitgewerkt in voorgaande versies van dit beleidsplan.

 

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement  van de Rijsbergse Golfclub  “De  Turfvaert”, staan de voornaamste bepalingen rondom het lidmaatschap, waarmee een lid van de vereniging te maken kan krijgen.

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door de diverse commissies van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”.  Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de wedstrijdleiding van de betreffende commissie. Een ieder wie zich inschrijft wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.

Hole in one – procedure

Hole in one – procedure

Wat te doen indien een hole-in-one wordt geslagen op de golfbaan van de Rijsbergse Golfclub de Turfvaert…?

Privacyverklaring Rijsbergse Golfclub de Turfvaert

Privacyverklaring Rijsbergse Golfclub de Turfvaert

Rijsbergse Golfclub de Turfvaert (hierna te noemen “RGC de Turfvaert”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.