Belangrijkste regelwijzigingen voor 2023

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Regel 4.1a(2) – Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde. Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Regel 6.3b(3) – Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole. De straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, is teruggebracht van de algemene straf tot één strafslag, dus niet meer 2 strafslagen.

Regel 11.1b – Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt en niet meer de slag overdoen.
Algemene wijziging – Recht naar achteren ontwijken. De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen en niet meer binnen 1 stoklengte van het referentiepunt op de lijn.. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert dan een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt.

Meer informatie over de wijzigingen is hier te vinden: https://www.ngf.nl/caddie/golfregels/regels/golfregels-wijzigingen-2023