Bestuur RGC de Turfvaert

Het bestuur bestaat uit (vlnr): Peter Kalis, Rene Goossens, Arno Snepvangers, Anja Bartels, Jack Baarends, John Dielemans en Jack Koevoets.

Bestuur Rijsbergse golfclub de Turfvaert.

De taken van het bestuur omvatten een breed scala aan verantwoordelijkheden die gericht zijn op het effectief beheren en organiseren van de activiteiten van de golfclub.

Taakverdeling

Arno Snepvangers – voorzitter;
Rene Goossens – penningmeester;
John Dielemans – secretaris;
Jack Baarends – bestuurslid; contactpersoon voor de wedstrijdcommissie en de handicap- en regelcommissie;
Peter Kalis – bestuurslid; contactpersoon voor de pr-commissie;
Jack Koevoets – bestuurslid; vicevoorzitter; contactpersoon voor de jeugdcommissie;
Anja Bartels – bestuurslid; zorg voor de ledenadministratie.

 

Hieronder vindt u enkele van de taken van het bestuur:

 1. Strategische Planning:
  • Ontwikkelen van langetermijnvisie en strategische doelen voor de golfclub.
  • Uitwerken van plannen om de missie en visie van de club te realiseren.
 2. Financieel Beheer:
  • Opstellen en beheren van het jaarlijkse budget van de golfclub.
  • Toezicht houden op financiële transacties en rapportage.
  • Zorgen voor financiële stabiliteit en duurzaamheid.
 3. Ledenwerving en Retentie:
  • Ontwikkelen van strategieën om nieuwe leden aan te trekken.
  • Implementeren van programma’s om de betrokkenheid van bestaande leden te vergroten.
 4. Regelgeving en Compliance:
  • Zorgen voor naleving van golfregels en -voorschriften.
  • Op de hoogte blijven van wijzigingen in regelgeving die van invloed kunnen zijn op de club.
 5. Evenementenorganisatie:
  • Plannen en coördineren van golfwedstrijden, toernooien en andere evenementen.
  • Samenwerken met commissies om speciale clubactiviteiten te organiseren.
 6. Communicatie en Marketing:
  • Onderhouden van effectieve communicatiekanalen met leden.
  • Implementeren van marketingstrategieën om de zichtbaarheid van de golfclub te vergroten.
 7. Gemeenschapsbetrokkenheid:
  • Stimuleren van betrokkenheid van de golfclub bij de lokale gemeenschap.
  • Onderhouden van positieve relaties met lokale overheden en organisaties.
 8. Conflictoplossing:
  • Bemiddeling bij geschillen tussen leden of vrijwilligers.
  • Implementeren van geschikte protocollen voor het oplossen van conflicten.

Wilt u in contact komen met het bestuur dan kunt u dit doen via onderstaand formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef