Handicap en regelcommissie

De leden van de HRC zijn : Jack Baarends, Pieter Huijsmans, John van Tiel, Francy Derijck, Pascal de Wild en Peter Zeeman.

En welke taken en bevoegdheden heeft de H&R cie?

  1. Wij verzorgen regelcursussen (theorielessen) voor nieuwe leden en ook voor alle overige leden van onze vereniging.
  2. Het theorie examen voor het behalen van het GVB wordt door de commissie samengesteld en afgenomen.
  3. Het oplossen en toelichten van regelproblemen van leden en bij clubwedstrijden. U kunt een beroep doen op onze referees (Jack en John).
  4. Wij zijn er voor u met alle vragen betreffende uw handicap registratie en qualifying kaarten.
  5. Wij stellen richtlijnen vast en zien toe op de naleving van de eisen met betrekking tot Qualfying Wedstrijden in samenwerking met de Wedstrijdcommissie.
  6. In samenspraak met het Golfpark worden Local Rules, Stroke Indexen, Tijdelijke lokale regels, Lay-out van scorekaarten, Markeringen in de baan vastgesteld.

Als u vragen heeft over een van bovenstaande onderwerpen kunt u via het onderstaande formulier uw vraag versturen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef