Antwoorden HRC quiz nieuwsbrief januari 2024

Hole 1 – je slag naar de green is veel tekort en je bal komt tot stilstand op de wintergreen. Wat betekent dit?
A. Je moet de bal van de wintergreen spelen.
B. Je moet de wintergreen ontwijken. 
C. Je mag kiezen om de wintergreen te ontwijken of van de wintergreen te spelen.
D. De bal spelen zoals hij ligt met 1 strafslag.

De wintergreens zijn gemarkeerd als GUR. Blauw paaltje met groene kop. De groene kop betekend dat dit een No-Play zone is die je MOET ontwijken. Indien je toch speelt dan krijg je 2 strafslagen of verlies van de hole
Regel 16.1f

Hole 2 – de bal richting de green is weer veel te kort en komt in de tweede bunker terecht. Bij de bal aangekomen, blijkt die in een grote plas te liggen. Er is (niet dichter bij de hole) geen enkel ‘droog’ plekje te vinden in de bunker. Wat mag je hier doen?  
A. Dit is tijdelijk water, dus je mag de bal buiten de bunker droppen op de dichtstbijzijnde plaats waar je geen last meer hebt van het water, zonder strafslagen.
B. Dit is tijdelijk water, dus je mag de bal buiten de bunker droppen op de dichtstbijzijnde plaats waar je geen last meer hebt van het water, met 1 strafslag.
C. Dit is tijdelijk water, dus je mag de bal buiten de bunker droppen op de lijn van de vlag door bal naar achter, met 1 strafslag. 
D. Dit is tijdelijk water, omdat het in de bunker is, mag je in dit geval toch dichter bij de hole, maar nog wel in de bunker droppen, zonder strafslag.

Tijdelijk water in de bunker mag je zonder straf ontwijken. Je dient dan wel in de bunker te droppen en niet dichter bij de hole.
Je mag ook buiten de bunker droppen. Dit doe je dan achter de bunker, op een rechte lijn van de vlag door waar de bal ligt. Dit kost je 1 strafslag.
Dit geldt ook indien de bunker volledig onder water staat en je daardoor niet in de bunker kunt droppen.
Regel 16.1c (1) en (2)

Hole 3 – na de afslag zie je je bal links in de GUR landen. Je kunt de bal niet vinden. Hoe verder? 
A. Bal buiten de GUR droppen, geen straf. (Droppen binnen een stoklengte van de plek ter hoogte van waar je bal vermoedelijk ligt en waarbij je geen last meer hebt van de GUR).
B. Bal buiten de GUR droppen, geen straf. (Droppen binnen een stoklengte vanaf de grens waar de bal de GUR in ging en waar je geen last meer hebt van de GUR).
C. Bal buiten de GUR droppen, 1 strafslag. (Droppen binnen een stoklengte vanaf de grens waar de bal de GUR in ging en waar je geen last meer hebt van de GUR).
D. Verloren bal, dus terug naar de afslag. 1 strafslag.

Indien je je bal de GUR in ziet gaan, maar je deze niet meer terug kan vinden, mag je zonder straf een bal droppen buiten de GUR. Droppen doe je dan binnen 1 stoklengte vanaf het punt waar de bal de GUR is ingegaan.
Regel 16.1e

Hole 4 – je speelt je bal richting de green. Je approach is echter te veel links. Bij de bal aangekomen, blijkt die ingebed te liggen in het hoge gras, links van de green. Wat mag je hier doen? 
A. Ingebedde bal, dus je mag de bal opnemen, schoonmaken en plaatsen zo dicht mogelijk bij de originele plaats, zonder strafslag.
B. Ingebedde bal, dus je mag de bal opnemen, schoonmaken en plaatsen zo dicht mogelijk bij de originele plaats, met 1 strafslag.
C. De bal onspeelbaar verklaren en de bal droppen binnen twee stoklengtes van de huidige positie, zonder strafslag.
D. De bal onspeelbaar verklaren en de bal droppen binnen twee stoklengtes van de huidige positie, met 1 strafslag.

Bij een ingebedde bal (in eigen pitchmark) mag je deze zonder straf binnen 1 stoklengte droppen, achter de plek waar de bal ingebed is. Dit geldt overal in de baan, behalve in de hindernis en bunker.
De winterregel plaatsen is hier niet van toepassing, aangezien de bal in het hoge gras en dus niet op de fairway ligt.
Je mag (behalve in de hindernis) wel altijd je bal onspeelbaar verklaren. Dit kost je wel een strafslag.
Regel 16.3, regel 19 en de tijdelijk regel plaatsen.

Hole 5 – na een wilde afslag, met een afwijking naar links, ligt de bal op de witte teebox van hole zes. Wat te doen?
A. Dichtste punt zoeken, zonder dat je met ligging bal of met je stand last van de teebox hebt, en daar droppen binnen één stoklengte, zonder strafslag.
B. Dichtste punt zoeken, zonder dat je met ligging bal of met je stand last van de teebox hebt, en daar droppen binnen één stoklengte, met 1 strafslag.
C. Bepalen waar de bal de ‘grens’ van de teebox heeft gepasseerd en daar droppen binnen één stoklengte, met 1 strafslag.
D. Spelen zoals hij ligt, zonder strafslag.

Een andere teebox, dan die waarvan je afslaat, is algemeen gebied. Er is geen regel die zegt dat je deze moet ontwijken, zoals bij verkeerde green.

Hole 6 – Je afslag landt in de GUR links. Wat is waar?
A. Je mag deze GUR ontwijken, maar mag ook uit deze GUR spelen, zonder strafslag.
B. Je moet deze GUR ontwijken en krijgt 1 strafslag.
C. Je speelt uit deze GUR en krijgt 2 strafslagen.
D. Je speelt uit deze GUR en krijgt 1 strafslag.

Ook al hebben deze blauwe palen geen groene kop, toch is de GUR links op hole 3 en hole 6 een No-Play zone. Deze moet je zonder straf ontwijken. Doe je dit niet krijg je 2 strafslagen.
Regel 16.1f en tijdelijke plaatselijke regels (Bij nieuwe aanleg van gebieden moet de belemmering wel ontweken worden bij het innemen van de stand.)

Hole 7 – je bal landt net over het water, maar door de helling rolt de bal terug. Gelukkig komt hij tot stilstand tegen het gele paaltje dat de grens van de hindernis aan geeft. Wat mag je hier doen?
A. De bal ligt in de hindernis. Je mag deze ontwijken door binnen een stoklengte van de huidige plaats te droppen, met 1 strafslag.
B. De bal ligt in de hindernis. Je mag deze ontwijken door aan de andere kant van het water te droppen, met 1 strafslag.
C. Het paaltje is een vast obstakel, dus die mag je ontwijken zonder strafslag.
D. Het paaltje is een vast obstakel, dus die mag je ontwijken met 1 strafslag.

De grens van de hindernis loopt aan de baanzijde van de paaltjes. Als de bal de grens raakt ligt deze in de hindernis. Volgens de lokale regels zijn de paaltjes vaste obstakels die je normaal zonder straf mag ontwijken. Alleen mag je vaste obstakels niet zonder straf ontwijken als je bal in de hindernis ligt.
Je zult dus moeten spelen zoals de bal ligt of de hindernis regel toepassen. Bij hole 7 met de gele paaltjes betekent dit aan de andere kant van het water droppen.
Regel 17.1a, plaatselijke regel, 16.1a (2) en 17.1d (2)

Hole 8 – je bal ligt net buiten de bunker op hole 8. Omdat de hark en beugel je hinderen bij je slag verplaats je deze en slaat je bal. Wat is het gevolg:
A. correct gehandeld. Hark en beugel zijn losse voorwerpen.
B. Een strafslag voor verplaatsen van de beugel. Indien niet teruggeplaatst nog een strafslag.
C. Twee strafslagen voor verplaatsen van de beugel.
D. Twee strafslagen voor verplaatsen van de hark en beugel.

Plaatselijke regel, de beugel is een vast obstakel. Deze mag je zonder straf ontwijken, maar niet verplaatsen.
Plaatselijke regel en regel 16.1.

Hole 9 – je bal ligt op de green. Zonder te markeren draai je je bal om deze op te lijnen met de hole. Hierbij verplaats je de bal niet. Heb je correct gehandeld?
A. Ja, op de green mag je de bal zonder meer oppakken of verdraaien. Zolang de bal vanaf dezelfde plaats gespeeld wordt.
B. Ja, op de green mag je de bal zonder meer verdraaien. Zolang de bal vanaf dezelfde plaats gespeeld wordt. Oppakken mag niet zonder te markeren.
C. Nee, je had de bal eerst moeten markeren. Je krijgt 1 strafslag.
D. Nee, je had de bal eerst moeten markeren. Je krijgt 2 strafslagen.

Je dient de bal te markeren voordat je deze verdraaid. Doe je dat niet krijg je 1 strafslag.
Regel 14.1a