Handicap en regelcommissie RGC de Turfvaert

De handicap en regelcommissie bestaat uit: Jack Baarends, Pieter Huijsmans, John van Tiel, Francy Derijck, Pascal de Wild en Peter Zeeman.

De taken van de handicap- en regelcommissie omvatten een breed scala aan verantwoordelijkheden die gericht zijn op het handhaven van de integriteit, eerlijkheid en consistentie van het golfspel binnen de club.

De handicap- en regelcommissie speelt een essentiële rol bij het handhaven van eerlijkheid, integriteit en consistentie binnen de club, en bij het bevorderen van kennis en begrip van de regels en procedures van het golfspel onder de leden.

Hier is een omschrijving van de taken van deze commissie:

 

  1. Handicapsysteem onderhouden: De commissie is verantwoordelijk voor het beheer en de handhaving van het handicapsysteem van de golfclub. Dit omvat het bijhouden van handicaps van alle leden, het invoeren van scorekaarten, het berekenen van handicapscores en het regelmatig updaten van handicaplijsten.
  2. Handicapcontroles uitvoeren: De commissie voert controles uit om ervoor te zorgen dat alle leden hun handicaps correct en eerlijk gebruiken. Dit kan onder meer het monitoren van scores, het identificeren van onregelmatigheden en het uitvoeren van handicapreviews om ervoor te zorgen dat alle leden op een gelijke en eerlijke basis spelen.
  3. Regelinterpretatie en -handhaving: De commissie is belast met het interpreteren en handhaven van de golfregels binnen de club. Dit omvat het oplossen van geschillen over regelinterpretatie tijdens wedstrijden, het geven van advies over regels aan leden en het organiseren van educatieve sessies over de regels van golf.
  4. Opleiding en training: De commissie biedt training en educatie aan leden over handicapsystemen, regelinterpretatie en andere aspecten van het golfspel. Dit kan workshops, seminars of informatiebijeenkomsten omvatten om het begrip van de leden over de regels en procedures van het golfspel te vergroten.
  5. Communicatie: De commissie fungeert als een communicatiekanaal tussen de clubleden en het bestuur van de golfclub met betrekking tot handicapkwesties, regelwijzigingen en andere relevante zaken met betrekking tot het golfspel. Ze verstrekken ook regelmatige updates over handicaptrends, wedstrijdresultaten en andere clubgerelateerde informatie aan de leden.

Wilt u in contact komen met de jeugdcommissie dan kunt u dit doen via onderstaand formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef