Wedstrijdcommissie RGC de Turfvaert

De wedstrijd commissie bestaat uit (vlnr): Herma Westerdijk, Anja Bartels, Jacqueline Koevoets, Marcel Smits, Marijke Meijers en voorzitter Jack Baarends (niet op de foto, Pascal de Wild en Anja Hulsbos).

De taken van de wedstrijdcommissie omvatten een breed scala aan verantwoordelijkheden die gericht zijn op het organiseren, coördineren en faciliteren van golfwedstrijden voor de leden van de club.

De wedstrijdcommissie speelt een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde en levendige golfcultuur binnen de club, waarbij het plezier en de sportiviteit van de leden centraal staan.

Hieronder vindt u enkele van de taken van de wedstrijdcommissie:

 1. Wedstrijdplanning:
  • Het opstellen van een jaarlijkse wedstrijdkalender, waarin verschillende soorten wedstrijden worden opgenomen, zoals strokeplay, matchplay, stableford, en thema-evenementen.
  • Coördinatie met andere commissies en het clubbestuur om ervoor te zorgen dat de wedstrijden passen in het overkoepelende evenementenbeleid van de club.
 2. Communicatie:
  • Informeren van clubleden over aanstaande wedstrijden, inschrijvingsprocedures, reglementen en eventuele wijzigingen in het wedstrijdschema.
  • Het onderhouden van communicatiekanalen zoals de clubwebsite, nieuwsbrieven en sociale media om leden op de hoogte te houden.
 3. Inschrijving en Handicapcontrole:
  • Beheren van het inschrijvingsproces voor wedstrijden, inclusief het opzetten van online inschrijvingssystemen.
  • Controleren van de handicaps van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze deelnemen in de juiste categorieën.
 4. Wedstrijduitvoering:
  • Coördineren van de logistieke aspecten van de wedstrijden, waaronder starttijden, scorekaarten, scoreverwerking en prijsuitreikingen.
  • Toezicht houden op de naleving van de golfregels en lokale regels tijdens de wedstrijden.
 5. Arbitrage en Regelinterpretatie:
  • Aanwijzen van scheidsrechters voor wedstrijden en het bieden van ondersteuning bij regelinterpretatie.
  • Het organiseren van regelclinics en workshops voor leden om hun kennis van de golfregels te vergroten.
 6. Evalueren en Verbeteren:
  • Het verzamelen van feedback van deelnemers en evaluatie van wedstrijden om verbeteringen aan te brengen in toekomstige evenementen.
  • Samenwerken met andere commissies en het bestuur om het algemene golfprogramma van de club te verbeteren.

Wilt u in contact komen met de wedstrijdcommissie dan kunt u dit doen via onderstaand formulier.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Aanhef